Het Koor

Informatie

Het Christelijk Gemengd Koor Adventus (voorheen: Hervormd Kerkkoor), onder leiding van Jan Groenendaal, verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten. Er wordt op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in de Adventskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Contact

Inlichtingen bij de Voorzitter / secretaris: de heer. A Lieftink

0622693987
email adres aad@jlpro.nl

 

Geef een reactie